Other matchups against Viterbo University
DateLocationRankScoreCoverage
Nov. 18, 2017Away
Nov. 17, 2017Away